HlavnŠ strŠnka  |  LekŠreÚ Nova  |  Optika Nova  |  Optika NovŠky  |  Squash club      
PrŪstrojovŠ lymfomasŠě  |  KavitŠcia a rŠdiofrekvencia  |  Oxygenoterapia      

Neurologick√° ambulancia
MUDr. Marta ҆los√°rov√°
Neurologick√° ambulancia
MUDr. Jaroslav Miklas
Reumatologick√° ambulancia
MUDr. Eva Ladick√°
Otorinolaryngologick√°
ambulancia pre dospel√Ĺch
deti a dorast
MUDr. Vladim√≠r ҆√≠poŇ°
Psychiatrick√° ambulancia
homeopatick√° poradŇąa
MUDr. Dagmar MartinŇĮ
Psychiatrick√° ambulancia
MUDr. BoŇĺena Segedov√°
Psychiatrick√° ambulancia
MUDr. Viktor Segeda
Otorinolaryngologick√°
ambulancia pre dospel√Ĺch
MUDr. Miroslav ńĆańć√≠k
Praktick√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Marta Barboríková
Psychiatrick√° ambulancia
pre deti a dorast
MUDr. ńĹubom√≠ra KmeŇ•ov√°
Dermatovenerológia,
lek√°rska kozmetika
MUDr. BoŇĺena Gr√ľnwaldov√°
Ambulancia vn√ļtorn√©ho
lekárstva a endokrinológie
MUDr. Andrea PetrasŇ°kova
Ambulancia vn√ļtorn√©ho
lek√°rstva
Ambulancia diabetológie,
por√ļch l√°tkovej
premeny a v√ĹŇĺivy
MUDr. Anna Galv√°nkov√°
Ońćn√° ambulancia
MUDr. Jana Janńćovińćov√°
VŇ°eobecn√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Katar√≠na KutiŇ°ov√°
Praktick√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Anna Fabov√°
Pr√≠strojov√° lymfomas√°Ňĺ
Kavit√°cia a R√°diofrekvencia
Oxygenoterapia
IPL trval√° depil√°cia
NOVINKA!
Mas√°Ňĺny sal√≥n
NOVINKA!
KavitŠcia a rŠdiofrekvencia

tel. : +421 38 532 5253
e-mail: omega.sro@gmail.com

Optika Nova Optika Nova
ObjednaĚ sa na oöetrenie moěno telefonicky alebo osobne na recepcii v Novej poliklinike (BernolŠkova ul.).

Pracovnķ dobu prispŰsobŪme VaöŪm potrebŠm:

pracovnŠ doba
    pondelok 8,00 hod. - 16.00 hod. po 16.00 hod. na objednŠvku
    utorok 8,00 hod. - 16.00 hod. po 16.00 hod. na objednŠvku
    streda 8,00 hod. - 16.00 hod. po 16.00 hod. na objednŠvku
    ötvrtok 8,00 hod. - 16.00 hod. po 16.00 hod. na objednŠvku
    piatok 8,00 hod. - 16.00 hod. po 16.00 hod. na objednŠvku
    sobota 8,00 hod. - 16.00 hod. po 16.00 hod. na objednŠvku
    nedeĺa 8,00 hod. - 16.00 hod. po 16.00 hod. na objednŠvku


HlavnŠ strŠnka   |   LekŠreÚ Nova   |   Optika Nova   |   Optika NovŠky   |   Squash Club
PrŪstrojovŠ lymfomasŠě  |  KavitŠcia a rŠdiofrekvencia  |  Oxygenoterapia

Copyright © NovŠ Poliklinika 2006 - 2016, design: gbiz