HlavnŠ strŠnka  |  LekŠreÚ Nova  |  Optika Nova  |  Optika NovŠky  |  Squash club      
PrŪstrojovŠ lymfomasŠě  |  KavitŠcia a rŠdiofrekvencia  |  Oxygenoterapia      

Neurologick√° ambulancia
MUDr. Marta ҆los√°rov√°
Neurologick√° ambulancia
MUDr. Jaroslav Miklas
Reumatologick√° ambulancia
MUDr. Eva Ladick√°
Otorinolaryngologick√°
ambulancia pre dospel√Ĺch
deti a dorast
MUDr. Vladim√≠r ҆√≠poŇ°
Psychiatrick√° ambulancia
homeopatick√° poradŇąa
MUDr. Dagmar MartinŇĮ
Psychiatrick√° ambulancia
MUDr. BoŇĺena Segedov√°
Psychiatrick√° ambulancia
MUDr. Viktor Segeda
Otorinolaryngologick√°
ambulancia pre dospel√Ĺch
MUDr. Miroslav ńĆańć√≠k
Praktick√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Marta Barboríková
Psychiatrick√° ambulancia
pre deti a dorast
MUDr. ńĹubom√≠ra KmeŇ•ov√°
Dermatovenerológia,
lek√°rska kozmetika
MUDr. BoŇĺena Gr√ľnwaldov√°
Ambulancia vn√ļtorn√©ho
lekárstva a endokrinológie
MUDr. Andrea PetrasŇ°kova
Ambulancia vn√ļtorn√©ho
lek√°rstva
Ambulancia diabetológie,
por√ļch l√°tkovej
premeny a v√ĹŇĺivy
MUDr. Anna Galv√°nkov√°
Ońćn√° ambulancia
MUDr. Jana Janńćovińćov√°
VŇ°eobecn√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Katar√≠na KutiŇ°ov√°
Praktick√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Anna Fabov√°
Pr√≠strojov√° lymfomas√°Ňĺ
Kavit√°cia a R√°diofrekvencia
Oxygenoterapia
IPL trval√° depil√°cia
NOVINKA!
Mas√°Ňĺny sal√≥n
NOVINKA!








OŤnŠ ambulancia

MUDr. Jana JanŤoviŤovŠ



tel.: +421 38 5321573
e-mail: jancovicova@novapoliklinika.sk



zdravotnŠ sestra: Jana KrŠtka




OrdinaŤnť hodiny:

   
    Pondelok 8.00 - 14.30
    Utorok 8.00 - 14.30
    Streda 8.00 - 14.30
    ätvrtok 8.00 - 14.30
    Piatok 8.00 - 12.30

Objednanie na presnż termŪn osobne alebo telefonicky, moěnosĚ prednostnťho vyöetrenia.

äpecializŠcia:

Poskytujeme komplexnķ lieŤebno-preventŪvnu ambulantnķ starostlivosĚ, ktorŠ zahŗÚa:
  • komplexnť oftalmologickť vyöetrenie (pri glaukůme vrŠtane vyöetrenia zornťho poĺa poŤŪtaŤovżm perimetrom OPTO AP-100 a merania hrķbky rohovky prŪstrojom PACHPEN)
  • preventŪvne prehliadky
  • diagnostika a lieŤba oŤnżch chorŰb
  • diagnostika refrakŤnżch chżb oka a predpisovanie okuliarov
  • aplikŠcia kontaktnżch öoöoviek



Kariťra:

  • LF UK Bratislava 1990
  • OŤnť oddelenie TopoĺŤany 1990-2001
  • AtestŠcia z oŤnťho lekŠrstva I. stupÚa 1995
  • Atestacia z oŤnťho lekŠrstva II. stupÚa 2003
  • SķkromnŠ prax od 2001












HlavnŠ strŠnka   |   LekŠreÚ Nova   |   Optika Nova   |   Optika NovŠky   |   Squash Club
PrŪstrojovŠ lymfomasŠě  |  KavitŠcia a rŠdiofrekvencia  |  Oxygenoterapia

Copyright © NovŠ Poliklinika 2006 - 2016, design: gbiz