HlavnŠ strŠnka  |  LekŠreÚ Nova  |  Optika Nova  |  Optika NovŠky  |  Squash club      
PrŪstrojovŠ lymfomasŠě  |  KavitŠcia a rŠdiofrekvencia  |  Oxygenoterapia      

Neurologick√° ambulancia
MUDr. Marta ҆los√°rov√°
Neurologick√° ambulancia
MUDr. Jaroslav Miklas
Reumatologick√° ambulancia
MUDr. Eva Ladick√°
Otorinolaryngologick√°
ambulancia pre dospel√Ĺch
deti a dorast
MUDr. Vladim√≠r ҆√≠poŇ°
Psychiatrick√° ambulancia
homeopatick√° poradŇąa
MUDr. Dagmar MartinŇĮ
Psychiatrick√° ambulancia
MUDr. BoŇĺena Segedov√°
Psychiatrick√° ambulancia
MUDr. Viktor Segeda
Otorinolaryngologick√°
ambulancia pre dospel√Ĺch
MUDr. Miroslav ńĆańć√≠k
Praktick√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Marta Barboríková
Psychiatrick√° ambulancia
pre deti a dorast
MUDr. ńĹubom√≠ra KmeŇ•ov√°
Dermatovenerológia,
lek√°rska kozmetika
MUDr. BoŇĺena Gr√ľnwaldov√°
Ambulancia vn√ļtorn√©ho
lekárstva a endokrinológie
MUDr. Andrea PetrasŇ°kova
Ambulancia vn√ļtorn√©ho
lek√°rstva
Ambulancia diabetológie,
por√ļch l√°tkovej
premeny a v√ĹŇĺivy
MUDr. Anna Galv√°nkov√°
Ońćn√° ambulancia
MUDr. Jana Janńćovińćov√°
VŇ°eobecn√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Katar√≠na KutiŇ°ov√°
Praktick√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Anna Fabov√°
Pr√≠strojov√° lymfomas√°Ňĺ
Kavit√°cia a R√°diofrekvencia
Oxygenoterapia
IPL trval√° depil√°cia
NOVINKA!
Mas√°Ňĺny sal√≥n
NOVINKA!Vöeobecnż lekŠr pre dospelżch

MUDr. KatarŪna KutiöovŠtel.: +421 38 5321078
e-mail: kutisova@novapoliklinika.skzdravotnŠ sestra:
Andrea äupovŠ
OrdinaŤnť hodiny:

ordinaŤnť hodiny nŠvötevnŠ sluěba
    Pondelok 7.00 - 13.30 13.00 - 15.00
    Utorok 7.00 - 12.30 13.00 - 15.00
    Streda 7.00 - 12.30 13.00 - 15.00
    ätvrtok 7.00 - 12.30 13.00 - 15.00
    Piatok 7.00 - 12.30 13.00 - 15.00


äpecializŠcia:

Vöeobecnż lekŠr pre dospelżch.
Vyöetrenie a diagnostika pacienta, lieŤba, poukazy na odbornť vyöetrenia, preventŪvne prehliadky, predoperaŤnť vyöetrenia.


PrŪstrojovť vybavenie:

- EKG, CRP prŪstroj


Kariťra:

- JLF UK Martin 2001
- 2007 postupovŠ skķöka z vnķtornťho lekŠrstva
- 2011 euroatestŠcia zo vöeobecnťho lekŠrstva


Prax:

- od r. 2001 do 2002 Internť oddelenie NsP Levice
- od r. 2002 do r. 2011 InternŠ klinika FN Nitra
- od r. 2012 do r. 2016 revŪzny a vöeobecnż lekŠr
- od r. 2017 sķkromnŠ ambulantnŠ prax


HlavnŠ strŠnka   |   LekŠreÚ Nova   |   Optika Nova   |   Optika NovŠky   |   Squash Club
PrŪstrojovŠ lymfomasŠě  |  KavitŠcia a rŠdiofrekvencia  |  Oxygenoterapia

Copyright © NovŠ Poliklinika 2006 - 2017, design: gbiz