HlavnŠ strŠnka  |  LekŠreÚ Nova  |  Optika Nova  |  Optika NovŠky  |  Squash club      
PrŪstrojovŠ lymfomasŠě  |  KavitŠcia a rŠdiofrekvencia  |  Oxygenoterapia      

Neurologick√° ambulancia
MUDr. Marta ҆los√°rov√°
Neurologick√° ambulancia
MUDr. Jaroslav Miklas
Reumatologick√° ambulancia
MUDr. Eva Ladick√°
Otorinolaryngologick√°
ambulancia pre dospel√Ĺch
deti a dorast
MUDr. Vladim√≠r ҆√≠poŇ°
Psychiatrick√° ambulancia
homeopatick√° poradŇąa
MUDr. Dagmar MartinŇĮ
Psychiatrick√° ambulancia
MUDr. BoŇĺena Segedov√°
Psychiatrick√° ambulancia
MUDr. Viktor Segeda
Otorinolaryngologick√°
ambulancia pre dospel√Ĺch
MUDr. Miroslav ńĆańć√≠k
Praktick√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Marta Barboríková
Psychiatrick√° ambulancia
pre deti a dorast
MUDr. ńĹubom√≠ra KmeŇ•ov√°
Dermatovenerológia,
lek√°rska kozmetika
MUDr. BoŇĺena Gr√ľnwaldov√°
Ambulancia vn√ļtorn√©ho
lekárstva a endokrinológie
MUDr. Andrea PetrasŇ°kova
Ambulancia vn√ļtorn√©ho
lek√°rstva
Ambulancia diabetológie,
por√ļch l√°tkovej
premeny a v√ĹŇĺivy
MUDr. Anna Galv√°nkov√°
Ońćn√° ambulancia
MUDr. Jana Janńćovińćov√°
VŇ°eobecn√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Katar√≠na KutiŇ°ov√°
Praktick√Ĺ lek√°r pre dospel√Ĺch
MUDr. Anna Fabov√°
Pr√≠strojov√° lymfomas√°Ňĺ
Kavit√°cia a R√°diofrekvencia
Oxygenoterapia
IPL trval√° depil√°cia
NOVINKA!
Mas√°Ňĺny sal√≥n
NOVINKA!PsychiatrickŠ ambulancia
pre deti a dorast


MUDr. ľubomŪra KmeĚovŠtel.: +421 38 5320424
e-mail: kmetoval@novapoliklinika.skzdravotnŠ sestra: Eva VilkovskŠ
Vyöetrenie aj bez doporuŤenia obvodnťho lekŠra!

OrdinaŤnť hodiny:

ambulancia
    Pondelok 8.00 - 13.30
    Utorok 8.00 - 13.30
    Streda 10.00 - 15.30
    ätvrtok 8.00 - 13.30
    Piatok 8.00 - 13.30

äpecializŠcia:

diagnostika a lieŤba porķch sprŠvania, uŤenia, depresŪvnych porķch, ķzkostne - fobickżch porķch, hyperkinetickżch syndrůmov, psychotickť poruchy, mentŠlne retardŠcie, pomoŤovanie, zajakavosĚ, tikovť poruchy


Kariťra:

- LF UK v Bratislave 1972
- osemroŤnŠ prax v psychiatrickej ambulancii
- sķkromnŠ ambulantnŠ prax 1996

HlavnŠ strŠnka   |   LekŠreÚ Nova   |   Optika Nova   |   Optika NovŠky   |   Squash Club
PrŪstrojovŠ lymfomasŠě  |  KavitŠcia a rŠdiofrekvencia  |  Oxygenoterapia

Copyright © NovŠ Poliklinika 2006 - 2016, design: gbiz